Szukaj

SY FERMIN (FAO 230) KISZONKA, BIOGAZ, ZIARNO

Dwuliniowy mieszaniec objęty programem hodowli odmian o bardzo wysokiej zawartości energii i strawności (Powercell). W badaniach rejestrowych w Niemczech (2019) uzyskał jedną z najwyższych not za zawartość skrobi oraz strawność. Odmiana z bardzo dobrym Stay Greenem i wysokim uzyskiem ziarna.

Zalecana obsada Kiszonka: 85 000- 90 000 szt./ha

Ziarno: 82 000- 85 000 szt./ha

Kierunek użytkowania Kiszonka, Biogaz, Ziarno
Typy gleb Wszystkie stanowiska
Typ kolby Flex
Typ ziarna Pośrednie
Compare
Pojemność

1 j.s.= 50 000 nasion

Zaprawa

Elevation (Redigo M +Vibrance)

Stosowanie

KISZONKA, BIOGAZ, ZIARNO

Informacje dostępne wkrótce...

Back to Top