Szukaj

Compare

SY BOOST (FAO 250) ZIARNO

Dwuliniowy mieszaniec o pięknej kolbie, z ziarniakami o wysokiej masie tysiąca ziaren. Boost bardzo dobrze gospodaruje wodą, którą szybko oddaje w końcowym stadium jej wegetacji. Odmiana ukazuje swój potencjał plonowania na dobrych stanowiskach.

Zalecana obsada Ziarno: 80 000- 85 000 szt./ha
Kierunek użytkowania Ziarno
Typy gleb Średnie i dobre
Typ kolby Flex
Typ ziarna Dent
Pojemność

1 j.s.= 50 000 nasion

Zaprawa

Elevation (Redigo M+Vibrance)

Stosowanie

KISZONKA

Informacje dostępne wkrótce...

Back to Top